Partners

Duurzame initiatieven en partners

Partners zijn voor Less Energy belangrijk en daarom ondersteunen wij duurzame initiatieven en werken samen met partners om duurzaamheid binnen het bedrijfsleven te bevorderen.

Stichting LightRec

Stichting LightRec is een gezamenlijk initiatief van zo’n 350 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Samen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het bevorderen van de collectieve inzameling en verwerking van alle afgedankte energiezuinige lichtbronnen zoals spaarlampen, LED-lampen, TL-buizen inclusief ombouw en andere professionele armaturen. Als deze afgedankte lampen namelijk bij het afval belanden, zijn ze schadelijk voor het milieu. Bovendien kunnen energiezuinige lampen voor maar liefst 90% gerecycled worden zodat belangrijke grondstoffen bespaard blijven. Less Energy is al jaren aangesloten als partner bij Lightrec.

Klimaatplein.com

Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Die versnelling realiseren we door organisaties te informeren, inspireren en activeren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Hiermee leveren we een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.

Climate Neutral Group

De Climate Neutral Group streeft naar een klimaatneutrale wereld. Een wereld waarin mensen en bedrijven hun CO2 uitstoot waar mogelijk zoveel mogelijk reduceren en het restant compenseren. Een dienst, product, onderneming of leven zonder negatieve invloed op het klimaat. De climate Neutral Group wil bedrijven helpen om klimaatneutraal te ondernemen en klimaatneutrale diensten en producten te ontwikkelen. Ook Less Energy compenseert haar jaarlijkse CO2 uitstoot. Samen met de Climate Neutral Group heeft Less Energy een ”reductiecertificaat” ontwikkeld, waarmee de hoeveelheid CO2 inzichtelijk wordt  die door de toepassing van Less Energy’s Samrt Saving Lighting Solutions wordt voorkomen.

MVO Nederland

MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Binnen het netwerk van MVO Nederland werken circa 1.500 ondernemersorganisaties, bedrijven en NGO’s samen op het gebied van MVO. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 100.000 ondernemers.

Hier

Een logische stap voor Less Energy is de aansluiting bij de campagne HIER, die Nederland oproept om klimaatneutraal te worden. De campagne past in onze visie om met raad en daad te streven naar een duurzame economie. Less Energy kan hierbij bedrijven helpen met energie efficiënte verlichting en andere producten HIER is een initiatief van meer dan 40 maatschappelijke organisaties in Nederland. Van Wereld Natuurfonds tot Unicef, van Rode Kruis tot Greenpeace. Deze organisaties zien dagelijks de ernstige gevolgen van klimaatverandering in hun werk. Hun zorgen hierover heeft tot deze coalitie geleid. Wereldwijd en in Nederland worden projecten rondom klimaatverandering uitgevoerd. De goede doelen in Nederland doen allemaal mee, gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Less Energy is een partner van de HIER campagne en op de website van HIER kunt u zien wat u kunt bijdragen, thuis en op het werk. Voor energiebesparen bent u al op de juiste website.

1.000.000 druppels

Het project 1.000.000 druppels stelt zich tot doel om voor eind 2012 een miljoen mensen duurzamer te maken. Zo ontwikkelen we samen een duurzame maatschappij! Dit doen zij door elke week een duurzame tip (De Druppel van de Week) te versturen. Dit zijn tips op zowel milieu- als sociaal gebied. Op deze manier komen de ontvangers van de Druppel van de Week telkens even in contact met duurzaamheid, met als doel om meer bewustzijn te creëren. We verwachten niet dat iedereen alle tips naleeft, maar wel dat mensen bewuster keuzes maken. Wij zijn partner van 1.000.000 druppels. Wij hebben teogezegd om onze medewerkers te betrekken bij duurzaamheid door hen via de Druppel van de Week te informeren. Ook informeren wij relaties over dit goede initatief.